Publications

Aug. 01, 2023
By Bozhou Zhuang, Bora Gencturk, Iman Asareh, Assad Oberai, Harisankar Ramaswamy, Ryan Meyer, Morris Good, Matthew Taubman
Jul. 15, 2023
By Hong Sun, Yuxuan Sun, Chayut Buranabunwong, Xingxiang Li, Shiwu Zhang, Yong Chen, and Mujun Li
Jul. 03, 2023
By Janna C Nawroth, Christoph Giez, Alexander Klimovich, Eva Kanso, and Thomas CG Bosch
Jun. 24, 2023
By Jiyeon Park and Paul Newton
Jun. 15, 2023
By Bingen Yang and Hao Gao
Jun. 13, 2023
By Arian Aghilinejad, Heng Wei, Coskun Bilgi, Alberto Paredes, Alexander DiBartolomeo, Gregory A Magee, and Niema Pahlevan
Jun. 08, 2023
By Deep Ray, Javier Murgoitio-Esandi, Agnimitra Dasgupta, and Assad Oberai
Jun. 05, 2023
By Nikita Paul, Lakshmi Suresh, Jaemin Seo, Yaoxin Zhang, Hangbbo Zhao, Michael R Jones, and Swee Ching Tan
Jun. 01, 2023
By Omey M Manyar, Junyan Cheng, Reuben Levine, Vihan Krishnan, Jernej Barbič, and S.K. Gupta
May. 31, 2023
By Junheng Li and Quan Nguyen
May. 29, 2023
By Ryan M Bena, Sushmit Hossain, Buyun Chen, Wei Wu, and Quan Nguyen
May. 29, 2023
By Omey M Manyar, Zachary McNulty, Stefanos Nikolaidis, and S.K. Gupta
May. 29, 2023
By Neel Dhanaraj, Santosh V Narayan, Stefanos Nikolaidis, and S.K. Gupta
May. 29, 2023
By Alberto Rigo, Yiyu Chen, S.K. Gupta, and Quan Nguyen
May. 25, 2023
By Tamaghna Gupta, Rakesh P Sahu, Mohammadhossein Dabaghi, Lily Shengjia Zhong, Yaron Shargall, Jeremy A Hirota, Carl D Richards, and Ishwar Puri
May. 23, 2023
By Han Xu, Shuai Chen, Renzhi Hu, Muqun Hu, Yang Xu, Yeowon Yoon, and Yong Chen
May. 12, 2023
May. 05, 2023
By Thanh‐An Truong, Tuan Khoa Nguyen, Xinghao Huang, Aditya Ashok, Sharda Yadav, Yoonseok Park, Mai Thanh Thai, Nhat‐Khuong Nguyen, Hedieh Fallahi, Shuhua Peng, Sima Dimitrijev, Yi‐Chin Toh, Yusuke Yamauchi, Chun Hui Wang, Nigel Hamilton Lovell, John Ashley Rogers, Thanh Nho Do, Nam‐Trung Nguyen, Hangbo Zhao, Hoang‐Phuong Phan
May. 01, 2023
By Hongjie Hu, Yuxiang Ma, Xiaoxiang Gao, Dawei Song, Mohan Li, Hao Huang, Xuejun Qian, Ray Wu, Keren Shi, Hong Ding, Muyang Lin, Xiangjun Chen, Wenbo Zhao, Baiyan Qi, Sai Zhou, Ruimin Chen, Yue Gu, Yimu Chen, Yusheng Lei, Chonghe Wang, Chunfeng Wang, Yitian Tong, Haotian Cui, Abdulhameed Abdal, Yangzhi Zhu, Xinyu Tian, Zhaoxin Chen, Chengchangfeng Lu, Xinyi Yang, Jing Mu, Zhiyuan Lou, Mohammad Eghtedari, Qifa Zhou, Assad Oberai, and Sheng Xu
Apr. 05, 2023
By Mark Hermes and Mitul Luhar
Apr. 05, 2023
By Yue Zheng, Imtiar Niloy, Ian Tobasco, Paolo Celli, and Paul Plucinsky
Apr. 04, 2023
By James Shaffer, Steven Luna, Weiye Wang, Fokion Egolfopoulos, and Omid Askari
Apr. 01, 2023
By Giovanni Cacciamani, Yifan Xue, Udu Durairaj, Sidney Roberts, Dhruv Patel, Ragheb Raad, Gus Miranda, Sarmad Sadeghi, Andrew Hung, Inderbir Gill, Mihir Desai, Peter Kuhn, Jeremy Mason, and Assad Oberai
Mar. 31, 2023
By Kun Zhang, Mitul Luhar, Manuela I Brunner, Anthony J Parolari
Mar. 29, 2023
By Orazio Pinti and Assad Oberai
Mar. 27, 2023
By Dhanushkodi D Mariappan, Sanha Kim, Junjie Zhao, Hangbbo Zhao, Ulrich Muecke, Karen Gleason, Akintunde Ibitayo Akinwande, A John Hart
Mar. 13, 2023
By Heramb Nemlekar, Neel Dhanaraj, Angelos Guan, S.K. Gupta, and Stefanos Nikolaidis
Mar. 12, 2023
By Mohsen Sombolestan and Quan Nguyen
Mar. 10, 2023
By Lokesh Krishna and Quan Nguyen
Mar. 10, 2023
By Mohammad K Alhamli and Satwindar Sadhal
Mar. 09, 2023
By Junheng Li and Quan Nguyen
Mar. 07, 2023
By Rashid Alavi, Wangde Dai, Robert A Kloner, and Niema Pahlevan
Mar. 06, 2023
By Jia Ge, Ming Luo, Giuseppe Catalanotti, Brian G Falzon, Colm Higgins, Caroline McClory, Jean-Aubin Thiebot, Li Zhang, Miaomiao He, Dinghua Zhang, Yan Jin, and Dan Sun
Mar. 01, 2023
By Firdaus E Udwadia and Nami Mogharabin
Mar. 01, 2023
By Jia Ge, Ming Luo, Dinghua Zhang, Giuseppe Catalanotti, Brian G Falzon, John McClelland, Colm Higgins, Yan Jin, and Dan Sun
Mar. 01, 2023
By Andrew L Cheng, Jing Liu, Stephen Bravo, Jennifer C Miller, and Niema Pahlevan
Mar. 01, 2023
By Kristina Stuckey and Paul K. Newton
Feb. 24, 2023
By Jia Ge, Ming Luo, Dinghua Zhang, Giuseppe Catalanotti, Brian G Falzon, John McClelland, Colm Higgins, Yan Jin, and Dan Sun
Feb. 23, 2023
By Basile Radisson and Eva Kanso
Feb. 23, 2023
By Basile Radisson and Eva Kanso
Feb. 14, 2023
By Yusheng Jiao, Brendan Colvert, Yi Man, Matthew J McHenry, and Eva Kanso
Feb. 13, 2023
By Janna C Nawroth, Feng Ling, Tara Essock-Burns, David Stein, Margaret McFall-Ngai, Kakani Katija, Michael J Shelley, and Eva Kanso
Feb. 13, 2023
Feb. 02, 2023
By Jan Hązła, Yan Jin, Elchanan Mossel, and Govind Ramnarayan
Feb. 01, 2023
By Ruiyang Wang and Bingen Yang
Jan. 23, 2023
By Yeo Jung Yoon, Santosh V Narayan, and S.K. Gupta
Jan. 21, 2023
By Coskun Bilgi, Faisal Amlani, Heng Wei, Nick Rizzi, and Niema Pahlevan
Jan. 18, 2023
By Yongdeok Kim, Yiyuan Yang, Xiaotian Zhang, Zhengwei Li, Abraham Vázquez-Guardado, Insu Park, Jiaojiao Wang, Andrew I Efimov, Zhi Dou, Yue Wang, Junehu Park, Haiwen Luan, Xinchen Ni, Yun Seong Kim, Janice Baek, Joshua Jaehyung Park, Zhaoqian Xie, Hangbbo Zhao, Mattia Gazzola, John A Rogers, Rashid Bashir
Jan. 16, 2023
By Giovanni E Cacciamani, Timothy N Chu, Daniel I Sanford, Andre Abreu, Vinay Duddalwar, Assad A Oberai, C-C Jay Kuo, Xiaoxuan Liu, Alastair K Denniston, Baptiste Vasey, Peter McCulloch, Robert F Wolff, Sue Mallett, John Mongan, Charles E Kahn Jr, Viknesh Sounderajah, Ara Darzi, Philipp Dahm, Karel GM Moons, Eric Topol, Gary S Collins, David Moher, Inderbir S Gill, and Andrew J Hung
Jan. 16, 2023
By Yuxuan Sun, Liu Wang, Yangyang Ni, Huajian Zhang, Xiang Cui, Jiahao Li, Yinbo Zhu, Ji Liu, Shiwu Zhang, Yong Chen, and Mujun Li
Jan. 13, 2023
By Arian Aghilinejad, Heng Wei, and Niema Pahlevan
Jan. 12, 2023
By Shashank Shekhar, Hanliang Guo, Sean P Colin, Wallace F Marshall, Eva Adnan Kanso and John H Costello
Jan. 11, 2023
By Heng Wei, Faisal Amlani, and Niema Pahlevan
Jan. 11, 2023
By Sarah Al-Hussaini, Jason M Gregory, and S.K. Gupta
Jan. 09, 2023
By Roy Kornbluh, Gordon Kirkwood, Mark West, Yohanna Hanna, Geoffrey Spedding, and Jay Kudva
Jan. 09, 2023
By Chuanhui Hu and Yan Jin
Jan. 06, 2023
By Junheng Li and Quan Nguyen
Jan. 03, 2023
By Javier Murgoitio-Esandi, Benjamin Y Xu, Brian J Song, Qifa Zhou, and Assad A Oberai
Jan. 03, 2023
By Deep Ray, Orazio Pinti, and Assad A Oberai
Jan. 03, 2023
By Jia Ge, Wenchang Zhang, Ming Luo, Giuseppe Catalanotti, Brian G Falzon, Colm Higgins, Dinghua Zhang, Yan Jin, and Dan Sun
Jan. 01, 2023
By He Wu, Wenchen Xu, Debin Shan, XiaoJun Wang, Bin Guo, and BoCheng Jin
Jan. 01, 2023
By Hugh A Bruck, Namir M Bruck, Ruben Acevedo, and Satyandra K Gupta
Jan. 01, 2023
By Jai M Mehta, Fokion Egolfopoulos, and Kenneth Brezinsky
Jan. 01, 2023
By Yeowon Yoon, Yang Xu, and Yong Chen

Published on March 22nd, 2023

Last updated on March 22nd, 2023